Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik sonrası KOSGEB hedef kitlesi, imalat sanayinin yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeleri de kapsayacak


Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik sonrası KOSGEB hedef kitlesi, imalat sanayinin yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişlemiş, yeni KOSGEB hedef kitlesini de kapsayacak şekilde yeniden tasarlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, 15.06.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.