PAZARLAMA ve SATIŞ
Satış ve Pazarlama Teknikleri,
Satış Yönetimi,
Müşteri İlişkileri Yönetimi,
Yüz Yüze Satış Becerileri ve Etkili Müşteri İlişkileri,
İhracat ve Yurtdışı Müşteri Bulma Teknikleri,
Marka Yaratma, Modern Pazarlama İçin Etkili Satış Teknikleri,
Perakende Satış Becerileri

İNSAN KAYNAKLARI
Performans Değerlendirme Teknikleri,
İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Gücü Verimliliğinin Artırılması,
Öğrenen Organizasyonlar,
Yönetici Sekreteri Geliştirme ve Büro Yönetim Teknikleri,
Ast-Üst İlişkilerinde Başarılı Olma Teknikleri,
Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları,
Motivasyon ve Grup Verimliliği

MUHASEBE ve FİNANS
Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans Yönetimi,
İleri Finans Teknikleri,
Yönetim Aracı Olarak Bütçe,
Finansal Analiz Teknikleri ile Şirket Yönetimi,
Risk Yönetimi, Dış Ticaret İşlemleri,
Yatırım ve İhracat Teşvikleri,
Akreditif İşlemleri,
Maliyet ve Bütçe Kontrolü,
Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri,
Maliyet Muhasebesi

KALİTE ve YÖNETİM SİSTEMLERİ
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi,
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği,
İç Kalite Denetçisi Eğitimi,
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
Toplam Verimli Bakım,
Toplam Kalite Yönetimi,
5S İşyeri Düzenleme,
6 Sigma,
17025 Labaratuvar Akreditasyonu