Barkod; bir harf, rakam ya da özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş halidir. Ticaret, sanayi ve hizmet yaşamının hemen her alanında büyük kolaylık sağlayan barkod sistemi günümüzde artık her alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Barkod Numarası almak ve ürünlerinde barkod numaralandırma standartlarını uygulamak isteyen her üretici, dağıtıcı, satıcı ve ithalatçı firmalar Türkiye Odalar Borsalar Birliği Milli Mal Numaralandırma Merkezi? ne (TOBB-MMNM)'ye üye olmalıdır.

TOBB-MMNM'ye, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları (Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası da dahil) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları na üyeliği faal olan her firma üye olabilir.

TOBB-MMNM ÜYELİĞİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ
TOBB-MMNM'ye üye olmak isteyen firmalar, Başvuru belgelerini eksiksiz olarak hazırlayıp TOBB-MMNM'ye ulaştıran ve EAN-UCC Sistemine Giriş Ücretini bankaya yatıran firmanın üyelik işlemleri 1 hafta içerisinde tamamlanır.

Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olduğunda üyelik işlemlerine başlanamaz. Başvuru belgeleri elden ya da kargo aracılığı ile TOBB-MMNM iletilmelidir; telefon ve faks aracılığı ile başvuru yapılamaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. MMNM Başvuru Formu
2. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB-MMNM'nin belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir. Onaylatılmaya hazır Taahhütname, boş Başvuru Formu ile birlikte verilir. Notere onaylatılan Taahhütname, Başvuru Formuna eklenir.
3. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Suretinin aslı Başvuru Formuna eklenir.
4. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi istenir ve en düşük kategoriden (G kategorisi) Sisteme Giriş Ücreti alınır.
5. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi istenir.
6. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Aşağıdaki tablolarda gösterildiği biçimde belirlenen EAN-UCC Sistemine Giriş Ücretinin TOBB-MMNM banka hesabına yatırıldığını belgeleyen dekonttur. Banka dekontu Başvuru Formuna eklenir. Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.

EAN-UCC FİRMA NUMARASININ VERİLMESİ
TOBB-MMNM'ye başvuran firmalara, EAN/UCC-13 ürün numaralandırma yapısı uyarıca, ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak 3 değişik uzunlukta firma numarasından biri verilir.

EAN-UCC Firma Numarasının uzunluğu ürün çeşidi sayısına göre belirlendiğinden, TOBB-MMNM'ye üyelik için başvuran firma, Başvuru Formunda ürün çeşidi sayısını belirtmek zorundadır.

Firmalara ürün çeşitlerinin sayılarına bağlı olarak verilen EAN-UCC Firma Numarasının uzunluğu ve EAN/UCC-13 ürün numarasında kullanılacak ürün numarasının uzunluğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.