ISO 9001 standardı temel alınarak oluşturulmuş, tıbbi cihazlar için özel şartlar oluşturan uluslararası bir standarttır.

Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

EN 46001 / ISO 13485 Yönetim Sistemi ISO 9000 Kalite Yönetim istemi gereklilikleri de dahil olmak üzere tıbbi cihaz üreticileri için ek özel şartları içermektedir.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tibbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir.

13485 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında izlenecek yol;
  • standart Eğitiminin Alınması
  • Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin belirlenmesi
  • Kalite El Kitabının Oluşturulması
  • Destek Prosedürlerinin Oluşturulması
  • Sistemin Uygulanması
  • Belgelendirme için Başvuru