Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

T.S.E.K Belgesi, üretilen malın henüz Türk standardı olmadığından başka ülkelerin standarlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda TSE' nin garantisi altında olduğunu ifade eder.

Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin ilgili Türk Standartına veya belirlenen kriterlere uygunluğunu onaylayan belgedir.

KOBİGEM tarafından bu belgelerin alınması aşamasında izlenen süreç basamakları şöyledir;
  • Planlama
  • Mevcut Standardın Analizi
  • İşyerinin Mevcut Standarda Uyumlu Hale Getirilmesi
  • Ürün/Proses/İmalat Revizyonları
  • Dokümantasyon
  • Uygulama
  • Başvuru ve Belgelendirme