Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığından yapılan duyurunun tam metni aşağıdadır.


Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı'ndan;

Son günlerde Birimimize ulaşan haberlerden, bazı şahısların kendilerini Birimimizle bağlantılı göstererek veya "AB uzmanı" vb. unvanlar kullanarak, iş takibi vaadiyle vatandaşlarımızdan çıkar sağlamaya çalıştıkları, bilhassa Ön Değerlendirme sonucunda kısa listeye girmiş firmalarla temas kurmak suretiyle ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasını sağlayacak bağlantılara sahip oldukları izlenimi verdikleri ve bu maksatla firmalardan para talep ettikleri anlaşılmaktadır.

Birimimizin sorumluluğundaki projeler şeffaflık ve eşit muamele ilkeleri doğrultusunda, AB Komisyonu'nun ön denetimi altında yürütülmekte olup, iş takibi, nüfuz, vb. yöntemlerle sonuç alınması mümkün bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın "Dolandırıcılık" anlamına gelen bu gibi girişimlere itibar etmemeleri ve kendilerine bu maksatla yaklaşan kişileri Birimimize ve/veya Cumhuriyet Savcılıklarına bildirmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.