İnternet sağ olsun önümüze sınırsız bir bilgi okyanusu açıyor. Bu günlerde elimdeki kitap internetten indirdiğim ?Centuries of Success? (Yüzyıllık Başarılar). Yazarı Rhode Island Bryant College?in başkanlarından William T. O? Hara.

O?Hara, 200 yılın üstünde kesintisiz iş yaşamında kalan şirketleri seçmiş ve kitabında bunların hikayelerine yer vermiş. 2004?te yayınlanan kitap, aile işletmelerimize örnek olabilecek incelemeleri sunuyor.

Kitapta yer alan ve ilk şirket olan Kongo Gumi, Japonya'da 578 yılında, yani bundan yaklaşık 1500 yıl önce kurulmuş. Şirket şu anda dünyanın süregelen en uzun ömürlü şirketi unvanına sahip. Kongo Gumi?de şu anda üst düzey yönetimde 39 ve 40?ıncı kuşaklar var. Tapınak onarım işleriyle faaliyetlerine başlayan şirket halen inşaat işiyle meşgul. Şirketin bu süre içerisinde yaptığı binlerce mimari eser var.

Şirketin son kuşak yöneticisi Masakazu Kongo başarılarının sırrını ana işlerine (core business)   odaklanmak ve değişikliklere hızlı cevap vermek olarak açıklıyor. Ana işine odaklanmanın önemine değinen Masakazu? nun şu anki işlerinden tek memnuniyetsizliği ise ?ana işimiz? dediği tapınak inşası ve onarımının cirolarından aldığı payın düşüyor olması. Masakazu diğer inşaat işlerini yapmaktan dahi memnun değil. ?Tapınak yapımı ve onarımı ciromuzun %60-65? ini sağlıyor. %30-35 ise iş merkezi, apartman, villa gibi projelerden geliyor. Gönül isterdi ki tüm gelirimiz tapınak yapım ve onarımından sağlansın ama ne yazık ki pazar artık yeterli değil? diyerek de memnuniyetsizliğini dile getiriyor.
Kitapta Kongo dışında 20 aile şirketinin daha hikâyesi var. Bu hikâyelerde dikkat çeken uzun ömürlü aile şirketlerinin ortak özellikleri ise şöyle özetlenebilir;

* Hikâyeleri verilen tüm şirketlerde şirket ana işlerinde iş yapmaya devam etmiş. Örneğin kitapta bahsedilen ve Türk şirketi olarak anılan 1623 yılında kurulmuş Avedis Zildijan Co. O tarihten bu yana sadece ?"Zil" yapımı ile meşgul.

* Şirketlerin tamamı çalışanlarına aile üyesi gibi davranmış ve uzun ömürlü işler verilmiş. Eleman değişim hızları düşük.

* Aile içi sorunlar ortada bırakılmamış hızla ve dostane şekilde çözüme gidilmiş.

* Şirketleri başarıya taşıyan bir başka "sır" ise, yeni kuşağı yetiştirme konusunda. Bütün bu başarılı şirketlerde, iş bilgisi ve yönetim anlayışları, gelecek kuşağa istikrarlı bir şekilde aktarılmış.

* Tüm bahsedilen şirketler değerlerini oluşturmuş ve bu değerlerin nesiller arası geçişini sağlıklı bir biçimde sağlamış.